Artilleriets offisersforening

Etablert 1896

 

 

Arkiv

 

 •  ÅRSMELDING, REGNSKAP OG REFERAT FRA ÅRSMØTER

  - Årsmelding:   2000     2001     2002     
  2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013    

  - Regnskap:      2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013    

     

  - Referat:         2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013    

 •  STAE BARBARA                                                                                   BILDER OG VIDEO


 •  SALUTTKURS                                                                                       BILDER OG VIDEO


 •  MEDLEMSAKTIVITETER                HISTORIKK                              BILDER OG VIDEO  

 

> Artilleriinspektørens (Fagsjef artilleri) foredrag 24. januar 2013
     - Brief
 

 

> Spørreundersøkelse blant tjenestegjørende artillerioffiserer- og befal i april 2013

     - Artikkel i NAT (pdf)

     - Rådata fra spørreundersøkelsen (pdf)

     - Presentasjon av funn (pps)